SPIE SAG Group
Język

Właściwe połączenie.
Niezależnie od Twoich planów.  

SPIE Elbud Gdańsk i SPIE Elbud Kraków to Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej.
 

Budowa SE 110/15 kV Resko/Gryfice

Budowa SE 110/15 kV Resko/Gryfice

Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Resko/Gryfice

Budowa stacji 110/15 kV Resko i rozbudowa stacji 110/15 kV Gryfice dla przyłączenia Farmy Wiatrowej „Resko”. (2011)


  • Inwestor: Enea –Operator z siedzibą w Szczecinie
  • Okres realizacji: kwiecień 2011 – listopad 2011
  • Zakres prac: Zlecenie obejmowało wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych związanych z budową nowej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Resko i przebudową pól liniowych w stacji Gryfice na potrzeby FW Resko

Kontrakt obejmował kompleksową dostawę i zabudowę rozdzielni 110 kV, stanowisk transformatorowych, budynku rozdzielni SN wraz z nastawnią i pomieszczeniami pomocniczymi, obwody wtórne stacji oraz całej współtowarzyszącej infrastruktury.
Zadanie zostało wykonane na podstawie wykonanej przez nas dokumentacji budowlano - wykonawczej w systemie pod klucz.