SPIE SAG Group
Język

Właściwe połączenie.
Niezależnie od Twoich planów.  

SPIE Elbud Gdańsk i SPIE Elbud Kraków to Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej.  

Budowa napowietrznej linii 2x400 kV

Budowa napowietrznej linii 2x400 kV

Budowa napowietrznej linii 2x400 kV

Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV Kromolice-Pątnów. (2009-2011)


  • Klient: Eltel Networks Olsztyn S.A.
  • Okres realizacji: maj 2009–październik 2011
  • Zakres prac: Budowa nowej linii 2x400 kV Kromolice – Pątnów po trasie istniejącej linii 220kV.

SAG Elbud Gdańsk Holding SA był wykonawcą odcinka od stanowiska numer 15 do stanowiska numer 33 o długości 7,7 km. Zakres prac obejmował budowę tymczasowych dróg dojazdowych, wykonanie fundamentów, montaż i wzniesienie26 słupów kratowych typu E33 oraz dodatkowy montaż przewodów roboczych w sekcji 33-40 o długości 3,2km.