SPIE SAG Group
Język

Właściwe połączenie.
Niezależnie od Twoich planów.  

SPIE Elbud Gdańsk i SPIE Elbud Kraków to Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej.  

Elektroenergetyczna linia dwutorowa 220 kV

Elektroenergetyczna linia dwutorowa 220 kV

Odbudowa dwutorowej linii 220 kV

Odbudowa odcinka dwutorowej linii 220 kV Morzyczyn – Police (2008)


  • Inwestor: PSE – Zachód S.A., Poznań
  • Okres realizacji: kwiecień 2008 – wrzesień 2008
  • Zakres prac: Zlecenie obejmowało prace związane z odbudową odcinka dwutorowej linii 220 kV Morzyczyn – Police od stanowiska nr 118 do stanowiska nr 136.

W ramach usuwania skutków awarii wykonaliśmy trzy fundamenty palowe pod słupy mocne oraz wzmocnienia dziewięciu fundamentów pod słupy przelotowe. Wymieniliśmy także konstrukcje słupów na 17 stanowiskach oraz przewody robocze i odgromowe, jak również izolacje na odcinkach linii od stanowiska nr 119 do nr 136 (łącznie 7,5 km).