SAG Group
Język

Energia nie
zna granic.
Z SAG w Polsce.  

SAG Elbud Gdańsk i SAG Elbud Kraków - Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej  

Aktualne wiadomości

 • Przebudowy linii 400kV i 110kV dla budowy „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód” 

  Więcej 
 • Przebudowa dwutorowej linii 110kV Płock – Rafineria/ Podolszyce 

  Więcej 
 • Modernizacja RPZ Gdańska 

  Więcej 
 • Projekt oraz wykonanie linii kablowej SN wraz z rozdzielnią SN/NN na terenie MZK w Ostrowie Wielkopolskim i zasilanie istniejących potrzeb własnych MZK 

  Więcej