SPIE SAG Group
Język

Energia nie
zna granic.
Ze SPIE SAG w Polsce.  

SPIE Elbud Gdańsk i SPIE Elbud Kraków to Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej.  

Zakończenie programu akcjonariatu pracowniczego SHARE FOR YOU 2018.

23.07.2018

SPIE: sukces planu akcjonariatu pracowniczego SHARE FOR YOU 2018
Cergy, 19 lipca 2018 r. – SPIE ogłasza sukces planu akcjonariatu pracowniczego SHARE FOR YOU 2018. Plan ten, trwający od 30 maja do 18 czerwca 2018 r. w 16 krajach (w Niemczech, Australii, Belgii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Francji, Gabonie, na Węgrzech, w Luksemburgu, Nigerii, Holandii, Polsce, Czechach, Kongo, Zjednoczonym Królestwie, Słowacji, Szwajcarii), miał na celu stworzenie pracownikom nowych możliwości pozostania na preferencyjnych warunkach udziałowcem firm, w których są zatrudnieni i zaangażowania, by uczestniczyli w osiąganiu wyników Grupy oraz w jej przyszłych sukcesach.

Dzięki naszej ofercie już ponad 6 000 zatrudnionych pracowników, z czego ponad jedna trzecia to nowi udziałowcy, skorzystało z planu zaproponowanego na preferencyjnych warunkach.

Wkład finansowy pochodzący od pracowników wynosi trochę ponad 21 milionów euro. W dniu 20 lipca 2018 r., a zatem na zakończenie planu, spółka SPIE wyemituje 1,5 miliona nowych akcji, co odpowiada 1 % kapitału spółki.
Pracownicy będący udziałowcami będą zatem w posiadaniu 4,4 % kapitału Grupy.

Od chwili wejścia SPIE na rynek giełdowy jest to już drugi plan, jaki został zaproponowany pracownikom. To on umożliwił firmie zwiększenie liczby udziałowców będących pracownikami do ponad 34 %.
W październiku 2017 r. SPIE została przyjęta do indeksu FAS IAS, który obejmuje 30 spółek uznanych za posiadające najlepszą ofertę planów akcjonariatu pracowniczego.

„Dzięki temu planowi SPIE wzmacnia swoją pozycję wśród europejskich grup wykazujących najwyższy odsetek pracowników będących udziałowcami”, podkreśla Gauthier Louette, Prezes i Dyrektor Generalny SPIE. „Akcjonariat pracowniczy jest integralną częścią kultury Grupy. Odzwierciedla mocne i trwałe więzi pomiędzy kobietami i mężczyznami ze SPIE i ich Grupą. W imieniu komitetu wykonawczego kieruję szczere podziękowania dla wszystkim kobiet i mężczyzn pracujących dla SPIE za to, że osobiście zaangażowali się, kupując udziały Grupy. Jest to wyraz zaufania, jakie pokładają Państwo w przyszłości firmy.”


SPIE Elbud Gdańsk

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Polska

Tel.: +48 58-769-48-00
Fax:  +48 58-343-11-70

gdansk(at)sagpolska.pl


SPIE Elbud Kraków

SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. ul. Płk. St. Dąbka 8
30-732 Kraków
Polska

Tel: +48 12-652-92-00
Fax: +48 12-653-21-86

krakow(at)sagpolska.pl