SAG Group
Język

Energia nie
zna granic.
Z SAG w Polsce.  

SAG Elbud Gdańsk i SAG Elbud Kraków to Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej.  

Aktualne wiadomości

 • Przebudowy linii 400kV i 110kV dla budowy „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód” 

  SAG Elbud Gdańsk S.A. rozpoczęła w maju 2017 r. kolejny etap inwestycji jakim jest przebudowa linii 110kV Jeżyczki – Dunowo. 

  Więcej 
 • Przebudowa dwutorowej linii 110kV Płock – Rafineria/ Podolszyce 

  SAG Elbud Gdańsk S.A. rozpoczęła w kwietniu 2017 r. przebudowę dwutorowej linii 110kV Płock- Rafineria/Podolszyce w związku z budową obwodnicy miasta Płock. 

  Więcej 
 • Modernizacja RPZ Gdańska 

  SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. zakończyła w marcu 2017 r. prace związane z kompleksową modernizacją dwukondygnacyjnej rozdzielni 15kV.  

  Więcej 
 • Projekt oraz wykonanie linii kablowej SN wraz z rozdzielnią SN/NN na terenie MZK w Ostrowie Wielkopolskim i zasilanie istniejących potrzeb własnych MZK 

  SAG Elbud Gdańsk S.A. rozpoczęła w marcu 2017 r. prace związane z budową linii kablowej 15kV o długości 2500 m na potrzeby zasilania MZK S.A. Ostrów Wlkp.  

  Więcej 
 • Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/20/10 kV R-128 Wrocław Krzywoustego 

  SAG Elbud Gdańsk S.A. rozpoczęła w lutym 2017 r. prace związane z modernizacją stacji elektroenergetycznej 110/20/15 kV R-128 Wrocław Krzywoustego. 

  Więcej 
 • Modernizacja zasilania rozdzielni 6 kV PW i PWN 

  SAG Elbud Gdańsk S.A. realizuje prace związane z modernizacją zasilania rozdzielni 6kV PW i PWN w ramach projektu inwestycyjnego I9040M0080. 

  Więcej 
 • Budowa linii 2x 400kV Kozienice – Siedlce 

  SAG Elbud Gdańsk S.A. zakończyła w lutym 2017 r. prace budowalne związane z budową nowej dwutorowej linii 400kV relacji Kozienice – Siedlce Ujrzanów.  

  Więcej 
 • Budowa stacji 110/15kV Rowy wraz z budową napowietrznej dwutorowej linii 110kV i budowa powiazań sieci 15kV 

  SAG Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Energa Operator S.A. zadanie dotyczące budowy stacji 110/15kV Rowy. 

  Więcej 
 • Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110kV Grudziądz Węgrowo 

  Stacja 400/220/110kV Grudziądz Węgrowo jest bardzo ważnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. 

  Więcej 
 • Budowa nowej linii elektroenergetycznej 2x110kV do GPZ Rowy 

  SAG Elbud Gdańsk S.A. projektuje nową dwutorową linię napowietrzną o napięciu 110kV z odcinkiem kablowym. 

  Więcej 
 • Przebudowa rozdzielni 110kV wraz z infrastrukturą na stacji 400/220/110kV Dunowo w trybie „pod klucz”. 

  SAG Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Energa Operator S.A. zadanie dotyczące przebudowy rozdzielni 110kV wraz z infrastrukturą na stacji 400/220/110kV Dunowo w trybie „pod klucz”. 

  Więcej 
 • Budowa linii 2x 400kV Grudziądz Węgrowo – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń 

  SAG Elbud Gdańsk rozpocznie w lipcu 2017 prace budowalne związane z budową nowej dwutorowej linii 400kV relacji Grudziądz Węgrowo – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń. 

  Więcej 
 • Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110kV Siedlce Ujrzanów 

  Stacja 400/110kV Siedlce Ujrzanów jest ważnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. 

  Więcej 
 • Przebudowa linii 110kV Szmotuły - Wronki 

  SAG Elbud Gdańsk S.A. zakończyła w grudniu 2016 r. prace związane z przebudową linii 110kV Szamotuły – Wronki w systemie pod klucz po starej trasie linii. 

  Więcej 
 • Budowa linii dwutorowej napowietrzno-kablowej 110kV do zasilenia stacji 110/15kV Radomsko Południe 

  Zakres prac prowadzonych przez spółkę SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. obejmuje zaprojektowanie oraz budowę linii wraz z pozyskaniem w imieniu inwestora prawa drogi.  

  Więcej 
 • Modernizacja obwodów pierwotnych rozdzielni 220kV w stacji 220/110kV Klikowa 

  SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. realizuje dla Operatora Sieci Przesyłowej – PSE S.A. inwestycję związaną z modernizacją SE Klikowa 220/110kV.  

  Więcej 
 • Budowa oświetlenia drogowego S6 Sianów Koszalin 

  SAG Elbud Gdańsk S.A. realizuje budowę oświetlenia drogowego na węzłach drogi szybkiego ruchu S6 Koszalin Sianów.  

  Więcej 
 • Rozbudowa rozdzielni 400kV w stacji 400/110kV Ostrów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej 

  W ramach realizowanej przez SAG Elbud Gdańsk S.A. inwestycji trwają obecnie prace uruchomieniowe w polach nowo zainstalowanego autotransformatora AT2 i prace montażowe w polu Dławika 400kV.  

  Więcej 
 • Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110kV Olsztyn Mątki 

  Stacja elektroenergetyczna 400/220/110kV Olsztyn Mątki jest ważnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, szczególnie istotnym dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionie Warmii, Mazur i północnego Mazowsza.  

  Więcej 
 • Budowa odcinka dwutorowej linii napowietrznej 110kV od istniejącej linii 110kV Żarków-Tarnówek 

  SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. realizuje prace polegające na zaprojektowaniu oraz wybudowaniu nowej dwutorowej linii napowietrznej 110kV od istniejącej jednotorowej linii 110kV relacji Żarków-Tarnówek.  

  Więcej 
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koszyce 

  SAG Elbud Gdańsk S.A. zakończyła w miesiącu styczniu 2017 r. prace związane z realizacją dla Gminy Koszyce modernizacji oświetlenia ulicznego. 

  Więcej 
 • Modernizacja RPZ Gdańska, RPZ Koło, RPZ Bemowo, RPZ Wschodnia 

  SAG Elbud Kraków Sp. z o o. prowadzi obecnie 3 budowy dla spółki dystrybucyjnej INNOGY (dawniej RWE). 

  Więcej 
 • Przebudowa linii 110kV w odcinku od słupa nr 98 do stacji Dwory oraz zawieszenie przewodu OPGW relacji Dwory – Chełmek 

  SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. realizuje prace w zakresie przebudowy dwutorowej linii napowietrznej 110kV relacji Sobieski – Dwory, Libiąż – Dwory. 

  Więcej 
 • Przebudowa linii 110kV Biadoliny - Brzesko 

  SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. realizuje dla TAURON Dystrybucja S.A. inwestycję polegającą na przebudowie jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Biadoliny – GPZ Brzesko na linię dwutorową.  

  Więcej 
 • Przebudowa napowietrznej linii 110kV relacji Hajduki – Orlęta – Cieszanowice 

  Zakres prac prowadzonych przez SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. obejmuje zaprojektowanie oraz przebudowę istniejących linii 110kV relacji GPZ Hajduki – GPZ Orlęta oraz GPZ Orlęta – GPZ Cieszanowice wraz z pozyskaniem w imieniu inwestora prawa drogi.  

  Więcej 
 • Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110kV Mikułowa 

  Projekt realizowany jest przez konsorcjum SAG Elbud Gdańsk S.A. i SAG Elbud Kraków Sp. z o. o. na zlecenie PSE S.A. w systemie „pod klucz”.  

  Więcej 
 • Projekty stacyjne w trakcie realizacji 

  Dział Projektowania Stacji spółki SAG Elbud Gdańsk S.A. jest w trakcie realizacji prac projektowych związanych z budową nowych jak i modernizacją istniejących stacji elektroenergetycznych o różnych poziomach napięć.  

  Więcej 
 • Projekty liniowe w trakcie realizacji 

  Dział Projektowania Linii spółki SAG Elbud Gdańsk S.A. wykonuje obecnie prace projektowe związane z budową nowych i modernizacją istniejących ciągów liniowych o różnych poziomach napięć.  

  Więcej 
 • W dniu 7 grudnia 2016 roku, po okresie ruchu próbnego, została przekazana do eksploatacji dla Operatora Sieci Przesyłowej – PSE S.A. nowo wybudowana dwutorowa linia 400kV relacji stacja elektroenergetyczna Dobrzeń – nacięcie linii Pasikurowice-Wrocław.

  Budowa linii 400kV Dobrzeń – nacięcie linii Pasikurowice-Wrocław  

  W dniu 7 grudnia 2016 roku, po okresie ruchu próbnego, została przekazana do eksploatacji dla Operatora Sieci Przesyłowej – PSE S.A. nowo wybudowana dwutorowa linia 400kV relacji stacja elektroenergetyczna Dobrzeń – nacięcie linii Pasikurowice-Wrocław.  

  Więcej 
 • Budowa Elektrociepłowni na gaz w Toruniu  

  SAG Elbud Gdańsk S.A. prowadzi obecnie dla Inwestora spółki EDF Toruń prace przy budowie Elektrociepłowni o parametrach 330 MW mocy cieplnej i 100 MW mocy elektrycznej.  

  Więcej 
 • Budowa linii 400 kV Kozienice -Siedlce Ujrzanów 

  Spółka realizuje dla Operatora Sieci Przesyłowej – PSE S.A. inwestycję polegającą na budowie linii 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów.  

  Więcej 

SAG Elbud Gdańsk

SAG Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Polska

Tel.: +48 58-769-48-00
Fax:  +48 58-343-11-70

gdansk(at)sagpolska.pl


SAG Elbud Kraków

SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. ul. Płk. St. Dąbka 8
30-732 Kraków
Polska

Tel:  +48 12-652-91-01
Tel:  +48 12-652-92-00
Fax: +48 12-653-21-86

krakow(at)sagpolska.pl